POLKU

Photos: Pasi Tiitola

Style: Nouki

Models: Esme Kaislakari & Maria Välimäki